Zasady bezpieczeństwa – COVID-19


Stosujemy zasady karty bezpieczeństwa Covid-19


Te zasady stosujemy w czasie epidemii COVID-19:

  1. Ograniczamy spotkania – preferowany jest kontakt telefoniczny i mailowy.
  2. W prezentacjach nieruchomości wykorzystujemy nowe technologie.
  3. Podpisywanie umów i przekazywanie dokumentów odbywa się drogą mailową i pocztową.
  4. Nadal współpracujemy z notariuszami.
  5. Przestrzegamy ograniczenia obecności osób trzecich przy podpisywaniu aktów notarialnych oraz wydawaniu nieruchomości.
  6. Podczas oglądania nieruchomości przed zakupem, przestrzegane są następujące środki bezpieczeństwa: stosowanie środków ochrony osobistej, zachowanie odpowiedniej odległości, zasada, że Pośrednikowi towarzyszy tylko jedna osoba oglądająca, wszystkie klamki, poręcze są odkażane środkiem dezynfekcyjnym, a nieruchomość sprzątana i wietrzona.
  7. W biurze może przebywać tylko jeden klient, umówiony wcześniej telefonicznie, który nie wykazuje oznak choroby.
  8. Stosowane w biurze środki ochrony osobistej to: obowiązkowe odkażanie rąk przy wejściu, używanie rękawiczek jednorazowych, zachowanie odpowiedniej odległości oraz odkażanie po każdym kliencie miejsc dotykowych i przyborów do pisania.
Zapraszamy do kontaktu w sprawach dotyczących pośrednictwa i doradztwa w nieruchomościach.

Tel. 784 223 004 
E-mail: siemsia.lucja@gmail.com